top of page

חברת אופטימל קוריאן מציגה מחיצות הפרדה איכותיות ומותאמות, לשמירה על פרטיות הלקוח או מקבל השרות, ולהגנה מפני הדבקה בנגיף 'קורנה' - covid 19.

bottom of page